• 13995571499gasmeter.jpg
  • 13995571569gashaar-aansluiting.jpg
  • 1399557162213993731207cv-vosse.jpg

Gasinstallaties

Het aanleggen en onderhouden van gasleidingen is een klus voor een specialist. Gas is nu eenmaal een makkelijk ontvlambaar product en de leidingen die door het huis lopen moeten 100% betrouwbaar zijn.

Niet alleen de aansluitingen maar zeker ook de manier hoe de leidingen door het huis lopen is erg belangrijk. De c.v. ketel waar het gas nodig is vormt meestal het eindpunt van de leiding, een goede en nauwkeurige aansluiting is zeer belangrijk.

Ook voor de periodieke controle van de dichtheid van de gasleidingen en toestellen kan Vosse Moderne Installatietechniek u helpen, alsmede de controle of alles nog wel aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoet.

Wij hebben de modernste apparatuur om te controleren of de installatie op een goede manier werkt, zo meten we of er koolmonoxide vrijkomt. Lucht toe- en afvoer moeten op een goede manier geregeld zijn.

 

Uit recent onderzoek is gebleken dat er relatief gezien veel kleine gaslekkages zijn in woningen en bedrijven.
Wilt u er zeker van zijn dat uw aansluitingen / koppelingen en installatie 100 procent veilig is? wij werken met de meest gevoelige apparatuur die de kleinste ongeregeldheden kunnen detecteren.

 

Meer weten, bel voor vrijblijvende informatie:  023 - 528 68 02